برگزاری رقابت‌های ورزشی جانبازان و معلولان با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آقای سید عابس حسینی ، مدیر موسسه ایثار خراسان شمالی آقای داود محمدی و دیگر اعضا و مسئولین استانی در محل سالن ورزشی موسسه ایثار خراسان شمالی