صبح روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه مهندس پور حاج رضایی مدیرعامل موسسه ایثار به همراه عابدی نژاد مدیر دفتر موسسه در جلسه شورای استانی ،موسسه ایثار استان قم حضور یافته و حکم ریاست شورای استانی آن شعبه را به حجت الاسلام هنرمند مدیر کل بنیاد شهید استان اعطا نمود.

به گزارش شوندی مدیر موسسه ایثار قم :

در جلسه شورای استانی مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار ضمن اعطا حکم ریاست شورای استانی به مدیرکل بنیاد شهید استان قم به بررسی وضعیت اقلام مازد توانبخشی پرداخته و مسائل و موارد مربوطه را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه دیگر موضوعات ،همچون تعیین ناظر بنیاد شهید در سانس های ایثارگران و تعیین عضو سوم شورای استان مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس پورحاج رضایی در حاشیه این سفر از استخر و سالن چند منظوره و همچنین از پروژه ناتمام مرکز توانبخشی این موسسه بازدید به عمل آورد.