صبح روز پنج شنبه مورخ ۰۸/۱۲/۹۸،مهندس پورحاج رضایی مدیر عامل موسسه ایثار به منظور بررسی مشکلات و مسائل موسسه ایثار استان کرمان وارد آن استان شد، وی در بدو ورود از روند تعمیر و بازسازی استخر ایثار کرمان به همراه نصیری مقدم معاون اداری مالی و مهدی زاده مدیر شعبه استانی بازدید به عمل آورد.

به گزارش ذوالفقاری مسئول روابط عمومی موسسه ایثار کرمان:

مدیر عامل موسسه ایثار در ادامه بازدید خود از مراکز ورزشی موسسه ایثار کرمان از سالن چند منظوره آن استان بازدید و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه مهندس پورحاج رضایی به همراه معاون اداری مالی و مدیر شعبه استانی از مرکز رستوران و تالار موسسه ایثار کرمان دیدن کرد.

وی به همراه معاون اداری مالی موسسه و مهدی زاده مدیر شعبه استانی از آسایشگاه جانبازان و معلولین آن استان بازدید به عمل آورده و در این بازدید مسائل و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داده و رهنمودهای لازم را در این بخش متذکر شدند.